El risc i la gestió dels acords internacionals

  Assumir riscos és quelcom consubstancial als negocis. Però assumir riscos sense control pot ser fatal per a l’ empresa i per al directiu responsable. Es per això que avui dia més que mai, en un entorn d’incertesa i volatilitat com l’actual, gestionar els riscos estratègics per  a l’ empresa es fa més que necessari. 

Continúa leyendo…

¿Somos buenos gestionando nuestros contratos comerciales?

Nuestra experiencia en resolver disputas comerciales , nos permite concluir que las consecuencias de no tener bien definidas las condiciones contractuales  va más allá de los efectos que puede tener en la propia relación comercial: deterioro, malentendidos, frustración de las expectativas mutuas. A medio plazo también puede suponer, de forma directa o indirecta, pérdida de ventas 

Continúa leyendo…

L’origen de les mercaderies en un món globalitzat

El procés de globalització dels mercats ha tingut com a conseqüència que en els processos de producció moderns intervinguin productors i materials de diferents països. Si a aquest procés de descentralització de la producció hi afegim l’important volum d’acords comercials subscrits en els últims temps, entendrem que pot resultar complex definir l’origen d’un determinat producte. 

Continúa leyendo…

A l’empresa, judici o mediació?

Avui més que mai, davant l’actual context polític i social, estem aprenent que la judicialització de determinats conflictes ens porta a un sense sentit o, el pitjor, a un carreró sense sortida. Òbviament no sempre podem escollir. Però si ens parem a pensar, resulta sorprenent com en el món dels negocis instruments com la mediació 

Continúa leyendo…